Jeg tilbyder rådgivning og sparring

I forbindelse med min nye bog “Livet er for kort til dårlig ledelse”, tilbyder jeg sparring og deltagelse i debat-møder.

Jeg tilbyder også rådgivning og sparring gennem foredrag, individuel og kollektiv sparring, individuel eller kollektiv coaching eller på anden aftalt vis. Ledergrupper, seminarer for ledere og/eller medarbejdere, enkeltledere, MED udvalg, medarbejder- og ledermøder er typiske målgrupper.

Mit udgangspunkt er praktisk forankret ledelse, der bygger på mange års erfaring, praktiske fortællinger fra hverdagens arbejdspladser, anvendelige, enkle metoder, dokumentation , men også et solidt teoretisk fundament.

Ny bog om ledelse

Få en smagsprøve, læs forord i ny bog her

Konkrete eksempler kunne være:

Udviklingsstrategi

Præsentation af praktiske og håndterbare rammer for god ledelse gennem en udviklingsstrategi, der skaber bæredygtige resultater og trivsel og et godt arbejdsmiljø på samme tid.

Omdrejningspunktet er en række væsentlige initiativer og temaer, der spænder fra personlig ledelse til inddragelse af medarbejdernes grundlæggende psykologiske behov, til kombination af styrende og involverende ledelse og en konkret udviklingsstrategi.

Eksempler og fortællinger bringes i spil.

Lederevaluering gennem måling af lederskab.

Her gives bl.a. svarene på mange af de spørgsmål, der oftest stilles, når måling af lederskab foreslås.Hvorfor måle på ledelse ?Er det rimeligt overfor lederne ?Er det overhovedet nødvendigt ? Er det for at skille sig af med lederne ? Hvorforfor bruge tid og så mange ressourcer på processer og inddragelse ?Er det vigtigt for medarbejderne ?

Det er vel resultaterne, der tæller – og ikke hvordan lederskabet fungerer ?

Der gives konkret et forslag til, hvordan en lederevaluering kan gennemføres med succes.Det forudsætter en kvalificeret måling og en helt nødvendig inddragelse af medarbejdere før, under og efter målingen.

Lederevalueringen skal give mening.Det kræver omtanke og handling, der forståes.

Til gengæld er der kun vindere.Samfundet, borgerne, lederne og medarbejderne.Og det skaber liv og dynamik på arbejdspladsen.

Metoder, dokumentation og fortællinger er fundamentet for temaet.

De 10 bedste ledelsesstrategier på en arbejdsplads.

Hvilke konkrete initiativer og strategier giver resultater.
Der præsenteres 10 eksempler på vigtige strategier – konkrete og arbejdspladsnære.Eksempler og
fortællinger folder strategierne ud.

Bløde og hårde mål på arbejdspladsen

Hvad er hårde og bløde mål? Hvordan måles på effekten på velfærdsområderne? Hvordan gøres bundlinien op på de forskellige velfærdsområder? Beskæftigelsesområdet? Anbringelsesområdet? I en børnehave eller vuggestue? For unge kontanthjælpsmodtager med alvorlige sociale problemer?

Der tages udgangspunkt i disse spørgsmål, og der præsenteres konkrete eksempler på bløde og hårde målinger og ikke mindst brugen og konsekvenserne af, at fokusere på effekter frem for produktivitet isoleret.

Eksempler og fortællinger fra praksis er det vigtigste grundlag.

Omstillinger og forandringer på velfærdsområdet.

Omstillinger og forandringer på velfærdsområdet.Forandringer gør ondt på rigtig mange i den offentlige sektor, men er samtidig et dagligt vilkår på stort set alle arbejdspladser.

Det afgørende er derfor, hvordan forandringsprocesser gennemføres på en fair og retfærdig måde.Hvordan kan det gøres i praksis ?

Hvordan fastholdes resultater og trivsel på trods af større forandringer på arbejdspladsen ?

Vilkår og en praktisk proces for forandringsledelse præsenteres og illustreres med tre konkrete eksempler på større omstillingsprojekter.

Klimamåling/ trivselsmåling kan give succes.

Hvordan gennemføres en trivselsmåling, der givet accept og mening på en arbejdsplads ? Hvad er forudsætningerne for, at en trivselsmåling bruges konstruktivt på en arbejdsplads ?

Der argumenteres for, at en måling i sig selv kun giver et øjebliksbillede af en arbejdsplads og derfor har begrænset værdi.Kun ved at inddrage alle på arbejdspladsen før, under og efter målingen- med en grundig opfølgning, hvor resultaterne tages alvorligt – giver accept og opbakning.

Metode og proces er i fokus, ligesom praktiske fortællinger understøtter dokumentationen.

De 6 temaer er konkrete eksempler på temaer.Der er naturligvis mulighed for at kombinere temaerne og udvide og aftale andre emner af relevans for god ledelse.