You need to install Revolution Slider plugin. Please click "Begin Installation" in Wordpress Admin Dashboard, in yellow notification

Det begynder og slutter med ledelse

Lederskab har en afgørende betydning for resultaterne i enhver virksomhed. Forretningsresultater eller bundlinjeresultater påvirkes direkte af ledelsens indsats. Den offentlige sektor er ingen undtagelse. Som denne bog beskriver, handler god ledelse om at skabe resultater og trivsel samtidig. To størrelser der er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger. Når lederskab håndteres på en ordentlig måde, lykkes god ledelse.

Teorier er der nok af. Her er det især praksis for god ledelse, der er i fokus, solidt forankret i ledelsesteorierne.

God læselyst!

Eksempler fra bogen

”Bogen indledes i kapitel 2 med budskabet: "Drømmen om et bedre lederskab - et nationalt projekt om god ledelse." Her beskriver vi, at der er brug for et nationalt initiativ, der kan beslutte og iværksætte rammer for god ledelse. De store udfordringer på velfærdsområdet og en positiv udnyttelse af de menneskelige ressourcer i den offentlige sektor taler entydigt for, at alle bestræbelser sættes ind for at løfte ledelsesniveauet. Der foreslås helt konkret, at der udvikles en model, hvor hver enkelt ansvarlig arbejdsplads i den offentlige sektor beslutter et kodeks for god ledelse - synligt og tilgængeligt for alle. Det skal besluttes af den ansvarlige politiske og administrative ledelse i kommunerne, regionerne og staten.”
”Toplederens ansvar er et særligt ansvar! Toplederen har ansvaret. Selvom det lykkes at delegere kompetence og medfølgende ansvar til det yderste, ændrer det ikke ved den kendsgerning, at ansvaret ikke kan delegeres fra toplederen. Der gøres mange forsøg, men i sidste ende kan det ikke lade sig gøre. Derfor er toplederens værktøjskasse - og i dette tilfælde min værktøjskasse - naturligvis interessant. Så her er de 10 vigtigste værktøjer, der har været afgørende i mine 25 år som topleder.”
”Vores fælles forståelse, indsigt og mange års erfaring med ledelse i praksis har overbevist os om, at udmøntning af god ledelse handler om at kombinere både en streng rationel tilgang med en mere humanistisk tilgang til lederskab samlet i ét paradigme. Den rationelle tilgang er bl.a. inspireret af tankegangen i TQM, Balanced Scorecard, Performance Management mv., hvor fokus især er rettet mod at formulere retning, mål og rammer i organisationen samt eksekvere, følge op og evaluere systematisk. I den humanistiske tilgang lægges der vægt på de dialogbaserede processer med fokus på at skabe motivation og forståelse gennem involvering. Dygtigt lederskab handler om at balancere mellem de to tilgange. Vi kalder det styrende og involverende ledelse eller "hård" og "blød" ledelse.”
Læs bogen her

Læs første kapitel af bogen nu!

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

2. Drømmen om et bedre lederskab – et nationalt projekt

3. En topleders 10 bedste værktøjer

4. Fra personligt lederskab til ledelses- og udviklingsstrategi

5. Excellence som ledelsesvision og som ledelsespraksis

6. AF-Ringkøbing Amt, 1988 – 2002

7. Nyrups arbejdsmarkedsreform – direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1993-1995

8. Ledelses- og udviklingsstrategien, 2002 – 2014

9. Nøglen til en dynamisk udviklingsstrategi

10. Omstillings- og forandringsprocesser i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

11. Trivsel og lederskab – udvalgte målinger og undersøgelser

12. Afslutning

Om forfatterne

Preben Buchholt

(Cand Oecon fra Århus Universitet)
Selvstændig
Maj 2014 – i dag

Direktør i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg kommune
2002 – 2014

Regionschef, AF-Ringkøbing Amt
1995 – 2001

Direktør, Arbejdsmarkedsstyrelsen
1993 – 1995 og 2000

Regionschef, AF-Ringkøbing Amt
1988 – 1993

Økonom, LO – Danmark
1983 – 1987

Økonom, AF – Nordjylland
1977 – 1983

Poul Erik Jensen

(HAi fra Midtjysk Handelshøjskolecenter)
Kvalitetschef
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune
2002 –

Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator, Informationsmedarbejder
AF-Ringkøbing Amt
1992 – 2002

Tilknyttet assessorkorpset i regi af Statens Center for Kvalitet og Kompetence
1997 – 2010