Mine kompetencer

Jeg rådgiver om god ledelse i praksis – ledelse der, baseret på erfaring, virker. Det sker med udgangspunkt i bogen “God ledelse i praksis” og på baggrund af mere end 30 års erfaring som leder, primært i staten og i Aalborg kommune.

God ledelse handler om at skabe bæredygtige resultater og trivsel på samme tid. Det er ikke hinandens modsætninger, men forudsætninger. Det sker ved at samarbejde om kerneydelserne med tillid og retfærdighed. Lederskab skal virke, og det gør lederskab, når der lægges vægt på at styre på klare mål, dialog og inddragelse på samme tid.

Når lederskab lykkes, sker det, når der er fokus på kerneydelserne og medarbejdernes faglighed – og faglighed og gode resultater anerkendes. Virkningen forstærkes, når lederskab på arbejdspladsen fremmer relationer og netværk, giver mening og bygger på tillid og retfærdighed i ord og handling.

Erfaring

Selvstændig.
Maj 2014 – i dag

Direktør i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg kommune
Januar 2002 – april 2014

Regionschef, AF-Ringkøbing amt
November 1995 – december 2001

Direktør, Arbejdsmarkedsstyrelsen
September 1993 – oktober 1995

Regionschef,AF-Ringkøbing amt
Januar 1988 – august 1993

Økonom,LO – Danmark
November 1983 – december 1987

Økonom, AF – Nordjylland
November 1977 – oktober 1983